پنج شنبه , 19 تیر , 1399

مکانیک خاک شاخه‌ای از علوم مهندسی است که به مطالعه خواص خاک و رفتار آن تحت تنش و کرنش در شرایط ایده‌آل می پردازد و دانشی است که نام آن با آزمایش و تجربه پیوند خورده است؛ چرا که شناخت خواص مهندسی خاک‌ها غیر از این راه میسر نیست. در مهندسی ژئوتکنیک، طراحی و تحلیل سازه‌های خاکی، مانند سدهای خاکی، دیوارهای حائل، شیروانی‌ها و انواع پی بر پایه‌ی تئوری مکانیک خاک و پارامترهای آزمایشگاهی خاک است.

برای طراحی شالوده‌ای که بار مشخصی از سازه را حمل می‌کند، باید از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایه‌های مختلف خاک زیر شالوده مطلع بود.

مطالعات ژئوتکنیکی جهت شناسایی وضعیت خاک در یک پروژه به طور کلی شامل دو مرحله عملیات ژئوتکنیک صحرايي وآزمایش‌هایآزمايشگاهي می‌باشد.دانشجویان مهندسی عمران در آزمایشگاه مکانیک خاک با هر دو گروه آزمایشات آشنا می‌شوند و بدین وسیله ارتباط مستقیمی با مطالب نظری بحث شده در دروسی نظیر مکانیک خاک، طراحی روسازی راه، پی سازی و ... برقرار نموده و با دید بازتری مبادرت به طراحی می نمایند.

برخی از آزمایشاتی که دانشجویان با آنها در این آزمایشگاه آشنا می‌شوند عبارتند از:

تعیین درصد رطوبت خاک

تعیین چگالی بخش جامد خاک

به دست آوردن منحنی دانه بندی خاک به روش الک و هیدورمتری

آزمایش حدود اتربرگ - شامل حد روانی، حد خمیری، و حد انقباض

آزمایش تراکم استاندارد

تعیین دانسیته در محل به روش مخروط ماسه

آزمایش برش مستقیم

آزمایش فشاری محصورنشده

آزمایش تحکیم

آشنایی با آزمایش های سه محوری UU , CD , CU

آزمایش هم ارز ماسه

ورود بـه سـایت

تماس با مـا

طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی خاک ، آسفالت ،قالب بتن

تلفن : 55177631 - 55177646

مدیریت : 09124161279

مسئول فروش : 09120647187

آدرس: شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 18.5، خیابان بهرام، پلاک 9

مدیر عامل : نوری زاده