تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

  • Info@novintajhizazma.com
  • 02155177631 | 09125287842

اصول عملکرد ترازو

ترازو

اصول عملکرد ترازو

اصول عملکرد ترازو

تفاو تهای عمده ای در طراحی، اساس کار و اهداف اندازه گیری در ترازوها وجود دارد. درحال حاضر، ترازوها به دوگروه عمده تقسیم میشوند: ترازوهای مکانیکی و الکترونیکی. در اینجا به بررسی عملکرد ترازوهای الکترونیکی می پردازیم.

سیستم پردازش سیگنال
این سیستم از یک مدار تشکیل شده است که سیگنال الکترو نیکی ساطع شده از ترانسفورماتور را به اطلاعات عددی روی صفحه نمایش تبدیل می کند و شامل قسمت های زیر است:

1- تنظیم صفر :
تنظیم صفر باید برای هر بار توزین انجام گیرد. این تنظیم با دکمه های که معمولاً در قسمت جلوی ترازو است، انجا م می شود و برای صفرکردن ظرف توزین مورد استفاده قرارمی گیرد.

2-کنترل تکرارپذیری:
در این روش مقادیر انداز ه گیری شده در مدت زمان معین جمع و میانگین خوانده ها محاسبه می شود. استفاده از این روش زمانی که اعداد در حالت ناپایدار جمع آور ی می شوند، برای مثال در مکانی که جریان هوا و یا ارتعاشات زیادی وجود دارد، بسیار مفید است . این نوع کنترل، زمان لازم برای پایدارماندن یک خوانده را تعیین می کند. همچنین این کنترل در استفاده از روش خاص، مناسب است.

3-گردکردن :
به طور معمول، ترازوهای الکترونیکی بسیار سریعتر نتایج را پرداز ش می کنند و نتیجه نهایی گرد شده را روی صفحه نمایش می دهند.

4- چراغ نشانگر پایداری :
وقتی نتایج انداز ه گیری ثابت شد، این چراغ کمرنگ شده و نتایج قرائت می شوند. در مد لهای دیگر ترازو، این چراغ، نمایش نتیجه روی صفحه را امکان پذیرمی سازد.

5-مراحل سیگنال الکترونیکی :
در این مرحله نتایج نهایی روی صفحه نمایش داد ه می شود. همچنین، ممکن است عملکردهای وزن اجسام متحرک)مانند حیوانات) و محاسبه های مرتبط وزن را نیز داشته باشد. محاسبات به وسیله میکروپروسسور و براساس دستورالعمل کاربری دستگاه انجام می شود.

اگر دقت در اندازه‌گیری مهم باشد می‌توان ترازوی فنری را بسته به جایی که از آن استفاده می‌شود (شتاب گرانش زمین در آن محل) در همان جا درجه‌بندی کرد. ولی معمولاً ترازوهای فنری هنگام فروش روی سطحشان درجه بندی شده‌اند. این ترازوها چندین بار قابل استفاده‌اند.

اگر دو ترازوی فنر به صورت سری یا پشت سر هم آویزان شوند هر دو باید یک وزن برای جسم آویزان شده در انتها نمایش دهند، البته ترازوی بالایی باید کمی بیشتر نمایش دهد و آن ناشی از وزن ترازوی پایینی است که بر روی فنر بالایی اثر می‌کند.

ترازوهای فنری اندازه‌های گوناگونی دارند، کوچکترها در حد چند نیوتن را می‌توانند اندازه‌گیری کنند و فنرهایشان سختی کمتری دارد.

اشتراک گذاری :

کانال تلگرام

جدید ترین محصولات ما

اینستاگرام

جدیدترین محصولات

تلفن شرکت جهت سفارش

02155177631

تماس با مدیریت

09124161279